Akordy barowe / Teoria

Akordy barowe – są to akordy, które wymagają zrobienia tzw. poprzeczki, czyli przyciśnięcia jednym palcem (zazwyczaj wskazującym) wszystkich strun na danym progu, co nam tworzy nowy początek gryfu, a pozostałymi palcami możemy złapać akordy : E, A, D, G, C, ale uzyskując nowy akord, którego nazwa pochodzi od pierwszego granego dźwięku na danym progu. Przesuwając takie ustawienie próg wyżej lub niżej otrzymujemy akord wyższy lub niższy o jeden półton.

 

Akordy typu E:

Akordy pochodzące od akordu typu E: min. E-moll(7), E-dur(7), Esus4

Jeżeli palec wskazujący położymy na II progu, na wszystkich strunach – tworząc tzw. poprzeczkę, a resztą palcy złapiemy akord E-dur. To nowo powstały akord będzie pochodził od pierwszego granego dźwieku tj. struna E na II progu, czyli Fis dur.


Analogicznie dla każdej innej pozycji. V próg struna E – dźwięk A (nowo powstały akordy to A-dur):

Przykład:

    F-dur         F-moll         F-dur7         F-moll7
E|--o--|-----|-----|  E|--o--|-----|-----|  E|--o--|-----|-----|  E|--o--|-----|-----|
H|--o--|-----|-----|  H|--o--|-----|-----|  H|--o--|-----|-----|  H|--o--|-----|-----|
G|-----|--o--|-----|  G|--o--|-----|-----|  G|-----|--o--|-----|  G|--o--|-----|-----|
D|-----|-----|--o--|  D|-----|-----|--o--|  D|--o--|-----|-----|  D|--o--|-----|-----|
A|-----|-----|--o--|  A|-----|-----|--o--|  A|-----|-----|--o--|  A|-----|-----|--o--|
E|--o--|-----|-----|  E|--o--|-----|-----|  E|--o--|-----|-----|  E|--o--|-----|-----|

Ponieważ I próg struna E to dźwięk F, czyli jeżeli położymy palec wskazujący na pierwszym progu, a kolejnymi palcami złapiemy akordy E-dur to nowo powstały akordy to F-dur. Analogicznie, jeżeli złapiemy E-moll – to powstanie F-moll, Edur7 – Fdur7, Emoll7 – Fmoll7.

 

Akordy barowe typu A:

Akordy pochodzące od akordu typu A: min. A-moll(7), A-dur(7), Asus2, Asus4

    A-moll                            D-moll
                  V   VI  VII        V   VI  VII
E|-----|-----|-----|      E|--o--|-----|-----|1     E|--o--|-----|-----|1
H|--o--|-----|-----|1     H|--o--|-----|-----|1     H|-(o)-|--o--|-----|2
G|-----|--o--|-----|3  ===>  G|--o--|-----|-----|1  ===>  G|-(o)-|-----|--o--|4
D|-----|--o--|-----|2     D|--o--|-----|-----|1     D|-(o)-|-----|--o--|3
A|-----|-----|-----|      A|--o--|-----|-----|1     A|--o--|-----|-----|1
E|-----|-----|-----|      E|--o--|-----|-----|1     E|-----|-----|-----|

Aby zlapać akord A-moll korzystaliśmy z palców (1-wskazujący, 2-środkowy, 3-serdeczny), a nazwa pochodziła od pierwszego dźwięku akordu tj. pusta struna A.

Połóżmy teraz palec (1) wskazujący na progu V – dociskając wszystkie struny, a resztą palcy (2,3,4) stwórzmy akordy A-moll. Wówczas nazwa będzie pochodziła od pierwszego dźwięku nowo powstałego akordu tj. struna A złapana na V progu, czyli D.

 

Podstawowe schematy:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A| A# H C C# D D# E F F# G G# A
E| F F# G G# A A# H C C# D D# E

Jeżeli chcemy złapać akord Gis dur, należy w pierwszej kolejności znaleźć dźwięk Gis na strunie A (typ A) lub E (typ E) – gis na strunie A jest na 11 progu, struna E 4 próg, a następnie podstawić jeden z poniższych schematów.

p – pryma (pierwszy dźwięk akordu, wyznaczający jego nazwę)


         Typ E                Typ A
      E|--o--|-----|-----|         E|--o--|-----|-----|         
      H|--o--|-----|-----|         H|-----|--o--|-----|        
Moll    G|--o--|-----|-----|         G|-----|-----|--o--|   
      D|-----|-----|--o--|         D|-----|-----|--o--|         
      A|-----|-----|--o--|         A|--p--|-----|-----|        
      E|--p--|-----|-----|         E|-----|-----|-----|x  

      E|--o--|-----|-----|         E|--o--|-----|-----|         
      H|--o--|-----|-----|         H|-----|-----|--o--|        
Dur    G|-----|--o--|-----|         G|-----|-----|--o--|   
      D|-----|-----|--o--|         D|-----|-----|--o--|         
      A|-----|-----|--o--|         A|--p--|-----|-----|        
      E|--p--|-----|-----|         E|-----|-----|-----|x  

      E|--o--|-----|-----|         E|--o--|-----|-----|         
      H|--o--|-----|-----|         H|-----|--o--|-----|        
Moll 7   G|--o--|-----|-----|         G|--o--|-----|-----|   
      D|--o--|-----|-----|         D|-----|-----|--o--|         
      A|-----|-----|--o--|         A|--p--|-----|-----|        
      E|--p--|-----|-----|         E|-----|-----|-----|x  

      E|--o--|-----|-----|         E|--o--|-----|-----|         
      H|--o--|-----|-----|         H|-----|-----|--o--|        
Dur 7   G|-----|--o--|-----|         G|--o--|-----|-----|   
      D|--o--|-----|-----|         D|-----|-----|--o--|         
      A|-----|-----|--o--|         A|--p--|-----|-----|        
      E|--p--|-----|-----|         E|-----|-----|-----|x  

      E|--o--|-----|-----|         E|--o--|-----|-----|-----|      
      H|--o--|-----|-----|         H|-----|-----|-----|--o--|        
Sus 4   G|-----|-----|--o--|         G|-----|-----|--o--|-----|   
      D|-----|-----|--o--|         D|-----|-----|--o--|-----|         
      A|-----|-----|--o--|         A|--p--|-----|-----|-----|        
      E|--p--|-----|-----|         E|-----|-----|-----|-----|x 

                        E|--o--|-----|-----|         
                        H|--o--|-----|-----|        
Sus 2                      G|-----|-----|--o--|   
                        D|-----|-----|--o--|         
                        A|--p--|-----|-----|        
                        E|-----|-----|-----|x