Lekcja 1 / Akordy

Akord – jest to kilka dźwięków brzmiących jednocześnie. Na gitarze nazywane chwytami lub funkcjami, wydobywane przez przyciśnięcie strun w odpowiednich miejscach na gryfie tworząc dźwięki akordów.

Istnieje wiele sposobów zapisu tego samego akordu.

Nazwę akordu zapisuje się literą określającą tonikę akordu (C D E F G A H C). Pomiędzy dźwiękami E i F oraz H i C występują tzw. półtony naturalne.Pomiędzy pozostałymi dźwiękami, na których oparte są akordy występują całe tony.

 

Sposoby zapisu akordów:

W większości opracowań oznacza się formę skróconą nazwy akordu stosując małą lub dużą literę lub poprzez dodanie do tonacji molowej małej litery ‚m’:

 • A – tonacja A-dur (Major – Dur)
 • a (Am) – tonacja A-moll (Minor – Moll)

  czyli,

  A Major = A-dur = A
  A Minor = A-moll = Am = a

  W większości tabulatur (głównie zagranicznych) stosuje się amerykański sposób zapisu akordu B (H).
  H (pol.) – B (am.)
  B (pol.) – Bb (am.) /A#/

  Krzyżyk (#) to znak podwyższający tonację akordu o pół tonu (zastępuje się go końcówką ‚is’).
  Fis to tonacja F podwyższona o pół tonu. Cis to tonacja C podwyższona o pół tonu, itd.
  (wyjątek: między E i F oraz H i C występuje odległość półtonu, czyli Eis = F)

  Bemol (b) to znak obniżający tonację o pół tonu.
  Zastępuje się go końcówką ‚(e)s’ dodaną do tonacji.
  Des to tonacja D obniżona o pół tonu. As to tonacja A obniżona o pół tonu.

   

  Czytanie diagramów akordowych:

  Akordy przedstawia się na diagramach ilustrujących część gryfu gitary używając znaków:
  0,1,2,3,4 – miejsce na gryfie, w których powinniśmy umieścić palce lewej dłoni ( 0 – oznacza uderzenie pustej struny, bez żadnych palców ją dociskających)
  x – struna którą nie możemy zagrać
  cyfry rzymskie – oznaczają numer progu

  W opracowaniach często można znaleźć uproszczone diagramy (bez oznaczeń, którymi palcami oraz które struny powinniśmy zagrać) pionowe, poziome lub w formie tabulatury /poniższe diagramy przedstawiają akord A-moll/:

   

  Oznaczenie palców:

  1 to palec wskazujący
  2 to środkowy
  3 to serdeczny
  4 to palec mały

   

  Podstawowe akordy:


  Należy zwrócić uwagę na to, że na diagramie struny są odwrotnie oznaczone niż na gitarze (np. struna E basowa na gitarze jest na górze, a na diagramie na dole).

   

  Akordy w formie tabulatury:

  E|----0----|  uderzenie pustej struny E
  H|----1----|  przyciśnięcie struny H na pierwszym progu
  G|----2----|  przyciśnięcie struny G na drugim progu        LUB   01220x
  D|----2----|  przyciśnięcie struny D na drugim progu
  A|----0----|  uderzenie pustej struny A
  E|----x----|  struny E nie możemy zagrać
   

  (Jeżeli akord jest przedstawiony w formie tabulatury należy pamiętać, że opisywane na nim cyfry określają nie którym palcem mamy zagrać lecz na którym progu należy go umieścić)

  ====>
   
    E-moll
  E|----0----|
  H|----0----|
  G|----0----|
  D|----2----|
  A|----2----|
  E|----0----|
  
   
    E-dur
  E|----0----|
  H|----0----|
  G|----1----|
  D|----2----|
  A|----2----|
  E|----0----|
  
   
    A-moll
  E|----0----|
  H|----1----|
  G|----2----|
  D|----2----|
  A|----0----|
  E|----x----|
  
   
    A-dur
  E|----0----|
  H|----2----|
  G|----2----|
  D|----2----|
  A|----0----|
  E|----x----|
  
   
    D-moll
  E|----1----|
  H|----3----|
  G|----2----|
  D|----0----|
  A|----x----|
  E|----x----|
  
   
    D-dur
  E|----2----|
  H|----3----|
  G|----2----|
  D|----0----|
  A|----x----|
  E|----x----|
  
   
    C-dur
  E|----0----|
  H|----1----|
  G|----0----|
  D|----2----|
  A|----3----|
  E|----x----|
  
   
    G-dur
  E|----3----|
  H|----3----|
  G|----0----|
  D|----0----|
  A|----2----|
  E|----3----|
  

   

  Jeżeli pomogła Ci nasza lekcja, to zostań naszym fanem