Power Chord / Teoria

Power chord (mocny akord) – dwudźwięk najczęściej wykorzystywany w muzyce rockowej. Składa się z prymy i kwinty (czasem dodaje się także oktawę). Notowany jest przez dodanie 5 przy nazwie akordu (np. E5). O jego uniwersalnym charakterze decyduje brak tercji, co uniemożliwia zidentyfikowanie czy jest to akord durowy czy molowy.

 

    F-dur            F-moll           F5 (power chord)
E|--o--|-----|-----|     E|--o--|-----|-----|     E|-----|-----|-----|x
H|--o--|-----|-----|     H|--o--|-----|-----|     H|-----|-----|-----|x
G|-----|--o--|-----|  ===>  G|--o--|-----|-----|  ===>  G|-----|-----|-----|x
D|-----|-----|--o--|     D|-----|-----|--o--|     D|-----|-----|--o--|
A|-----|-----|--o--|     A|-----|-----|--o--|     A|-----|-----|--o--|
E|--o--|-----|-----|     E|--o--|-----|-----|     E|--o--|-----|-----|

 
Układ palców:

E|-----|-----|-----|x
H|-----|-----|-----|x
G|-----|-----|-----|x   palec wskazujący trzymamy na pierwszym dźwięku akordu,
D|-----|-----|--3--|   palcem serdecznym trzymamy dwie struny
A|-----|-----|--3--|
E|--1--|-----|-----|   

E|-----|-----|-----|x
H|-----|-----|-----|x
G|-----|-----|-----|x   palec wskazujący trzymamy na pierwszym dźwięku akordu,
D|-----|-----|--4--|   palec mały trzyma dwie struny
A|-----|-----|--4--|
E|--1--|-----|-----|

 

     E5              A5             D5
 E|-----|-----|-----| x    E|-----|-----|-----|x    E|-----|-----|-----|x
 H|-----|-----|-----| x    H|-----|-----|-----|x    H|-----|-----|-(o)-|
 G|-----|-----|-----| x    G|-----|-(o)-|-----|    G|-----|--o--|-----|
 D|-----|-(o)-|-----|     D|-----|--o--|-----|    D|-----|-----|-----|0
 A|-----|--o--|-----|     A|-----|-----|-----|0    A|-----|-----|-----|x
 E|-----|-----|-----| 0    E|-----|-----|-----|x    E|-----|-----|-----|x


x - pomijamy strunę
0 - uderzamy pustą strunę
(0) - dźwięk dodatkowy