Podstawowe akordy

Więcej informacji na:

Lekcja 1 / Akordy (początki gry na gitarze, podstawowe akordy, rytm)

 


Należy zwrócić uwagę na to, że na diagramie struny są odwrotnie oznaczone niż na gitarze (np. struna E basowa na gitarze jest na górze, a na diagramie na dole). 1 to palec wskazujący, 2 to środkowy, 3 to serdeczny, 4 to palec mały