Rozkład dźwięków na gryfie gitary

Zapis krzyżykowy:

C C# D D# E F F# G G# A A# H C

Zapis bemolowy:

C Db D Eb E F Gb G Ab A B H C

Ten sam dźwięk może przyjmować dwie nazwy C# = Db

(pamiętając o oznaczeniu akordu H i B lekcja 1 – sposoby zapisu akordu)

 

  
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
E |--F--|--F#-|--G--|--G#-|--A--|--A#-|--H--|--C--|--C#-|--D--|--D#-|--E--|
H |--C--|--C#-|--D--|--D#-|--E--|--F--|--F#-|--G--|--G#-|--A--|--A#-|--H--|
G |--G#-|--A--|--A#-|--H--|--C--|--C#-|--D--|--D#-|--E--|--F--|--F#-|--G--|
D |--D#-|--E--|--F--|--F#-|--G--|--G#-|--A--|--A#-|--H--|--C--|--C#-|--D--|
A |--A#-|--H--|--C--|--C#-|--D--|--D#-|--E--|--F--|--F#-|--G--|--G#-|--A--|
E |--F--|--F#-|--G--|--G#-|--A--|--A#-|--H--|--C--|--C#-|--D--|--D#-|--E--|

(od 12 progu dźwięki zaczynają się powtarzać)